Přesvědčte se o kvalitě naší práce v oblasti realizace zahrad.

Kde nás najdete?

Větrný Jeníkov 138 5588 42 Větrný Jeníkov

zobrazit na mapě

Filozofie

Filozofie naší firmy je již od začátku založena na kvalitě, profesionalitě, zkušenosti a spolehlivosti...

Stavbu lze vytvořit rychle, tvorba zahrady je však záležitost dlouhodobá. Zahrada je výsledkem působení různých vlivů a většinou tento vývoj nelze libovolně urychlit.

Většina krásných zahrad se tvoří postupně a je nutno jisté vytrvalostia trpělivosti.

Před zakládáním nové zahrady provádíme pečlivou inventarizaci veškerých dřevin a porostů a vyhodnocení potenciálů pozemku. Je kladen důraz na sepětí s okolní přírodou a významnými krajinnými prvky. Nebráníme se však modernímu pojetí v kontextu současné architektury.

           

Zahradní architekt

navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí. Zpracovává návrhy řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav. Navrhuje strukturu zeleně v daných plochách a navrhuje doplnění těchto ploch zahradním mobiliářem. Má na starost vhodný výběr dodavatelské firmy pro realizaci projektu. Realizuje v případě potřeby autorský dozor nad realizací projektu. Umí vyhodnotit stav vegetačních úprav včetně návrhu na opatření.

Pokud jste se rozhodli zvelebit Vaši zahradu a hledáte odborníka – architekta, pak jste na správném místě.
Příjemná obytná zahrada je rovnocennou součástí domova stejně jako vlastní dům.

Mnohdy jsou největším problémem při realizaci vysněné zahrady terénní úpravy u svahovitých pozemků, kde řešení zahradního architekta pomůže ušetřit nemalé finanční prostředky.


Máme k dispozici svého spolehlivého zahradního architekta, který provádí návrhy zahrad pro každého zákazníka zvlášť – přesně na míru s cílem udělat ze zákazníka spokojeného zákazníka a uživatele zahrady.

Společně najdeme osobitou představu Vaší budoucí zahrady. Každá zahrada je jedinečná, odráží se v ní specifické přírodní podmínky, představy projektanta, ale především přání a potřeby jejích uživatelů - Vás. Vytvoříme zahradu přesně a právě jen pro Vás.